Ausschüsse

Ausschüsse der Legislaturperiode 2019 – 2024

Rechnungsprüfungsausschuss

Holger Schmidt
Walter Kluge
Norbert Stief
Peter Kubitscheck
Dominique Deschamps
Wilhelm Schneider

 

Partnerschaftsausschuss

Jürgen Frank
Walter Kluge
Andrea Manzke
Georg Kiltz
Carmen Deschamps
Dominique Deschamps
Ilka Kobes

 

Bauausschuss

Jürgen Frank
Ottmar Hahn
Niels Wink
Christian Dupont
Norbert Stief
Frank Beilmann

 

Wegebauausschuss

Jürgen Frank
Ottmar Hahn
Eckhard Dapper
Gottfried Süss
Niels Wink
Harald Kiltz

 

Festausschuss

Jürgen Frank
Eckhard Dapper
Christian Schriewer
Niels Wink
Norbert Stief
Thomas Benzin
Dirk Weidmann
Michael Pfeiffer
Sven Herrmann

 

Verschönerungsausschuss

Jürgen Frank
Gernot Peitz
Norbert Stief
Richard Stiegler
Ilka Kobes
Edelgard Dilly

 

Jugendausschuss

Jürgen Frank
Christian Schriewer
Oliver Kubitscheck
Christian Dupont
Joachim Fuhr
Sven Herrmann

 

Die markierten Personen sind die jeweils verantwortlichen Ansprechpartner des Ausschusses.